Regulamin wypożyczalni

Właścicielem wypożyczanych rowerów jest pensjonat Sobiesz w Jeleniej Górze.

  1. Wypożyczający rower powinien zapoznać się z regulaminem.
  2. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny.
  3. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
  5. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty w wysokości podanej poniżej.
  6. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są zgodnie z cennikiem.
  7. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
  8. W razie gdy Wypożyczający uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia roweru bez uzasadnienia.
  9. Wypożyczenie roweru przez Wypożyczającego oznacza akceptację regulaminu.